björks 6

Under rådande omständigheter p.g.a. Covid-19 så är AfroDancen uppskjuten till efter sommaren år 2021.